Հաշվապահական ծառայություններ

Առաջնային դուք կխնայեք Ձեր միջոցները դիմելով մեր որակավորված մասնագետներին։

Հաշվապահական հաշվառման վարում, հարկային հաշվետվությունների կազմում

Դիմելով մեզ դուք բազմաթիվ անգամ կհեշտացնեք Ձեր պարտավորությունները

Վիճակագրական հաշվետվությունների կազմում

Մեր պատասխանատու մասնագետների ճշգրիտ աշխատանքը կլինի Ձեր հաջողության գրավականը

ներմուծում և արտահանում, դրոշմավորման ենթակա ապրանքների վերագրում

Բիզնեսի լավագույն գրավականը անթերի և հաշվարկված աշխատանքն է։ Մենք պատրաստ ենք լինել Ձեր կողքին

Մեր ծառայությունները

1.Հաշվապահական հաշվառման վարում
2.Հարկային հաշվետվությունների կազմում
3.Վիճակագրական հաշվետվությունների կազմում
4.Ներմուծում և արտահանում
5.Դրոշմավորման ենթակա ապրանքների վերագրում

Ծանոթացեք մեր ծառայությւններին ավելի մանրամսն

Նոր գրանցված կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառումը, կադրային գործավարությունը առաջին ամիսը կատարվում է անվճար:
Նոր կազմավորվող կազմակերպությունների գրանցում, նախնական փաստաթղթերի կազմում:
Անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր հաճախորդին:
Շուրջօրյա խորհրդատվություն՝ օրվա ցանկացած ժամի մեր մասնագետները կպատասխանեն Ձեր բոլոր հարցերին նամակագրության միջոցով:
Հաշվապահական հաշվառման կազմակերպման և վարման ծառայություններ ցանկացած ոլորտի, բոլոր տեսակի կազմակերպությունների համար:
Օգնություն հարկային վճարումների օպտիմալացման հարցում:
ՀՀ օրենսդրության համապատասխան կադրային գործավարության վարում:
Գնումների գործընթացի կազմակերպում:
Իրավական հարցերով խորհրդատվություն, պայմանագրերի նախագծում և դիտարկում, գործնական գրագրություն:
Ծառայությունները մատուցվում են պրոֆեսիոնալ, համապատասխան ոլորտում որակավորում ունեցող և բարձր պատասխանատվությամբ մասնագետների կողմից:


Եղիր ընկեր ֆինանսների հետ: Ֆինանսական գրագիտությունը Ձեր հաջողության գրավականն է: